همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد ۩۩ k i n g s ۩۩ نابود شدند و بازیکن the blind owl​​ توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر Saeid-ali-sadegh​​​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم martiya.h​​ و اتحاد ۩۩ k i n g s ۩۩ ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.​

 

وضعیت

شروع : ‏1396/11/09       پایان : ‏1397/02/04       5708 بازیکن       نوع : اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [-481, 486] ‏1397/01/30 16:13:58 غارت شده the blind owl ‏1397/01/30 17:58:37
2 the blind owl مهرگان راد - مسترممد ‏1397/01/30 18:46:16 انتقال داده شده martiya.h ‏1397/01/30 19:15:14
3 martiya.h Ali2090,saeid,vahid ‏1397/01/30 19:15:14 انتقال داده شده gurkan3 ‏1397/01/30 20:00:30
4 gurkan3 سید مجید موسی پور ‏1397/01/30 20:00:30 انتقال داده شده denan ‏1397/01/30 20:03:02
5 denan حمید ‏1397/01/30 20:03:02 انتقال داده شده martiya.h ‏1397/01/30 20:10:47
6 martiya.h Poya,senator ‏1397/01/31 01:06:13 انتقال داده شده heart20 ‏1397/01/31 04:03:32
7 heart20 امیر میداس احسان ‏1397/01/31 04:03:32 انتقال داده شده kidney2000 ‏1397/01/31 04:45:43
8 kidney2000 AmirS400...Parvin96 ‏1397/01/31 04:45:43 انتقال داده شده martiya.h ‏1397/01/31 06:29:25
9 martiya.h Saeid-ali-sadegh ‏1397/01/31 08:07:36 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 صلح خونین کلید طلا we are together تسخیر
2 wariror ρяσ тєαм12αƖƖ ѕтαя شاهزادگان ایران زمین تسخیر
3 محرمانه_99 gingiz شاهزادگان ایران زمین تسخیر
4 max-theme max-theme(5) صرفا برای کوبیدن تسخیر
5 saomarat saom13 ۩۩ k i n g s ۩۩ تسخیر
6 1پیاز سیب زمینی تسخیر
7 گمشده 65 گمشده 65's city (10) صرفا برای کوبیدن تسخیر
8 saomarat saom16 ۩۩ k i n g s ۩۩ تسخیر
9 the blind owl 18*18 ۩۩ k i n g s ۩۩ تسخیر
10 vahshat47 اردبیل m a v a r a تسخیر
11 lamese lamese 22 m a v a r a تسخیر
12 ســــــــردار ســــــــردار's city (8) 1 تسخیر
13 nostalzhi nostalzhi's city 5 محافظت
14 جولز و جولی 8 شاهزادگان ایران زمین محافظت
15 محرمانه_99 gingiz شاهزادگان ایران زمین محافظت
16 wariror ρяσ тєαм10αƖƖ ѕтαя شاهزادگان ایران زمین محافظت
17 mahdi kiing m10 ۩ رســتــاخــیــز ۩ محافظت
18 lamese lamese 7 m a v a r a محافظت
19 محرمانه_99 gingiz+ شاهزادگان ایران زمین محافظت
20 saomarat saom10 ۩۩ k i n g s ۩۩ محافظت
21 لــوسیفر لــوسیفر's city (3) صرفا برای کوبیدن محافظت
22 hamunyaru 14 hello my friends محافظت
23 لــوسیفر Abandoned city 467 صرفا برای کوبیدن محافظت
24 lamese lamese 12 m a v a r a محافظت
#بازیکناتحاد
1 khazaie42 not found
2 1پیاز
3 -grey- fall
4 night_fury_ ۩ رســتــاخــیــز ۩
5 saomarat ۩۩ k i n g s ۩۩
6 محرمانه_99 شاهزادگان ایران زمین
7 heart20 ۩۩ k i n g s ۩۩
8 heart20 ۩۩ k i n g s ۩۩
9 martiya.h ۩۩ k i n g s ۩۩
10 martiya.h ۩۩ k i n g s ۩۩
11 -grey- fall
12 heart20 ۩۩ k i n g s ۩۩
13 saomarat ۩۩ k i n g s ۩۩
14 saomarat ۩۩ k i n g s ۩۩
15 javad.hercol ۩ رســتــاخــیــز ۩
16 heart20 ۩۩ k i n g s ۩۩
17 mahdi kiing ۩ رســتــاخــیــز ۩
18 عصای مامانبزرگ m a v a r a
19 martiya.h ۩۩ k i n g s ۩۩
20 alireza8000 ۩۩ k i n g s ۩۩
21 max-theme صرفا برای کوبیدن
22 max-theme صرفا برای کوبیدن
23 saomarat ۩۩ k i n g s ۩۩
24 عصای مامانبزرگ m a v a r a
25 the blind owl ۩۩ k i n g s ۩۩
26 the blind owl ۩۩ k i n g s ۩۩
27 night_fury_ ۩ رســتــاخــیــز ۩
28 mahdi kiing ۩ رســتــاخــیــز ۩
29 saomarat ۩۩ k i n g s ۩۩
30 alireza8000 ۩۩ k i n g s ۩۩
31 heart20 ۩۩ k i n g s ۩۩
32 heart20 ۩۩ k i n g s ۩۩
33 p u n i s h e r m a v a r a
34 lamese m a v a r a
35 the blind owl ۩۩ k i n g s ۩۩
36 mahdi kiing ۩ رســتــاخــیــز ۩
37 heart20 ۩۩ k i n g s ۩۩
38 heart20 ۩۩ k i n g s ۩۩
39 en_m.e.e.a
40 گمشده 65 صرفا برای کوبیدن
41 mahdi kiing ۩ رســتــاخــیــز ۩
42 hamunyaru hello my friends
43 en_m.e.e.a
44 en_m.e.e.a
45 kidney2000 ۩۩ k i n g s ۩۩
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین ســــــــردار
مهاجمین nostalzhi
مهاجمین جولز و جولی
مهاجمین نمنه
مهاجمین modern-angel
مهاجمین wariror
مهاجمین milooood
مهاجمین arminof000
@مدافعین
مهاجمین 123هی زندگی
مهاجمین shoter93
مهاجمین sir_ice_max
مهاجمین جولز و جولی
مهاجمین زمانه بی رحم
مهاجمین behhowen
مهاجمین head_shot
مهاجمین breakdown
مهاجمین نامزد
مهاجمین nostalzhi
@غارت کنندگان
مهاجمین جولز و جولی
مهاجمین ســــــــردار
مهاجمین لــوسیفر
مهاجمین wariror
مهاجمین nostalzhi
مهاجمین $h ! n0 i3 !
مهاجمین -reflex
مهاجمین محرمانه_99
مهاجمین شمال ایران زمین
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین جولز و جولی
مهاجمین nostalzhi
مهاجمین wariror
مهاجمین لــوسیفر
مهاجمین night_fury_
مهاجمین ســــــــردار
مهاجمین محرمانه_99

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 heart20 6420623
2 martiya.h 6164593
3 محرمانه_99 5740037
4 جولز و جولی 5496522
5 mahdi kiing 5187447
6 tabriz-2018 4557953
7 پیل تن 4494007
8 صدای خاموش 4410600
9 7seven 4399903
10 اصیانگر 3747883

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 martiya.h 78917057
2 7seven 5460417
3 جولز و جولی 4315546
4 پیل تن 4161351
5 shayee!! 4091264
6 p u n i s h e r 2409614
7 aata shah 2398879
8 bmx-master 2194683
9 askitan 1407788
10 vaba007 1330070

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 martiya.h 42668943433
2 محرمانه_99 27166874898
3 heart20 23511455075
4 the blind owl 22873527029
5 p u n i s h e r 19699660911
6 shayee!! 19552210835
7 hamunyaru 16939181453
8 tabriz-2018 16930949701
9 mahdi kiing 14893819228
10 جولز و جولی 14873133584

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 martiya.h 36961
2 heart20 33509
3 7seven 30571
4 محرمانه_99 29311
5 night_fury_ 26645
6 صدای خاموش 25883
7 mahdi kiing 25254
8 alzaymer1995 23432
9 sir_ice_max 23401
10 جولز و جولی 23192

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 ۩۩ k i n g s ۩۩ 51128189
2 m a v a r a 30449126
3 شاهزادگان ایران زمین 13228243
4 جنگجویان کوهستان 11092256
5 dragon 8769599
6 ۩ رســتــاخــیــز ۩ 6869545
7 rofagha 6067617
8 حاجی سیدتو کشتن 5099264
9 tiraxtor 4590450
10 k i n g s 2 3610365

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 ۩۩ k i n g s ۩۩ 83983674
2 جنگجویان کوهستان 11064774
3 m a v a r a 8203603
4 شاهزادگان ایران زمین 6170141
5 تنهایی 5460417
6 rofagha 4227144
7 ***kingastro*** 2550342
8 lastdream 2528503
9 dragon 1797779
10 k i n g s 2 781977

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 ۩۩ k i n g s ۩۩ 125689666659
2 m a v a r a 79357472319
3 شاهزادگان ایران زمین 40531637371
4 rofagha 31322634068
5 dragon 23228321447
6 جنگجویان کوهستان 19929857906
7 حاجی سیدتو کشتن 19097180982
8 ۩ رســتــاخــیــز ۩ 17140573200
9 tiraxtor 16928619021
10 صرفا برای کوبیدن 5701881145

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 ۩۩ k i n g s ۩۩ 557777
2 m a v a r a 264687
3 جنگجویان کوهستان 119829
4 ۩ رســتــاخــیــز ۩ 112666
5 شاهزادگان ایران زمین 111558
6 ***kingastro*** 64452
7 lastdream 62766
8 k i n g s 2 56262
9 m a v a r a 2 51585
10 v a h s h a t 45658

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 6065

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 2404 % 40
نجار 650 % 11
منجم 1500 % 25
صنعتگر 855 % 14
معمار 656 % 11